Biedriem


vai

Dalībnieki

N.p.k. Vārds, uzvārds Darbības laiks  N.p.k. Vārds, uzvārds Darbības laiks 
1 Viesturs Liepiņš 1975.- ... 221 Meldra Jansone  1986
2 Guntis Peterlēvics 1975.-1978. 222 Ilze Raģe  1986
3 Edvīns Brakmanis 1975.-1976. 223 Edijs Kolosovs 1986
4 Pēteris Gulbis 1975-1976 224 Mairita Petrova 1986
5 Uldis Pavlovičs  1975.-1976. 225 Iveta Immere 1986
6 Skaidrīte Šēniņa 1975.-1976. 226 Iveta Ozolniece  1986
7 Juris Reinholds  1975.-1976. 227 Andris Upmalis 1986.-1988.
8 Romāns Ledjankins  1975.-1976. 228 Aigars Ošenieks 1986.-1989.
9 Laimis Rācenājs 1975.-1976. 229 Edgars Japeniņš 1986.-1988.
10 Andris Zemarājs  1975.-1976. 230 Mārīte Pīpīte ( Karavoičika ) 1986.-1987.
11 Māris Vilmanis  1975.-1976. 231 Sigita Fiļipova 1986.-1987.
12 Vaivads Gunārs 1975.-1976. 232 Santa Grīnberga 1987
13 Ilgvars Eibergs 1976.-1978. 233 Sergejs Aksels  1987
14 Gunta Zepa 1976.-1978. 234 Aigars Apenītis  1987
15 Aija Vītoliņa 1976.-1978. 235 Viesturs Bukovskis 1987
16 Vizma Krauze 1976.-1978. 236 Guntis Veikšāns  1987
17 Haralds Jurevskis 1976.-1978. 237 Raitis Ventnieks 1987
18 Guna Čače (Burmeistere) 1976.-1978. 238 Ruslans Finogenovs 1987
19 Gedeminis Keķis 1976.-1978. 239 Mārica Neiberga 1987
20 Inese Kostjukeviča(Burmeistere) 1977.-1978. 240 Mārcis Ausmanis 1987
21 Juris Čače 1977.-1978. 241 Agija Zviedre 1987
22 Māris Lancmanis 1977.-1978. 242 Diāna Balode 1987
23 Juris Pirtnieks 1977.-1978. 243 Sanita Vīķe 1987
24 Nora Varkalne 1977.-1978. 244 Inga Cine  1987
25 Ainars Kleinbergs 1976.-1979. 245 Dace Cine  1987
26 Inga Freiberga ( Tīfenberga) 1976.-1981. 246 Normunds Veltheims  1987
27 Astrīda Otto-Lepe 1976.-1977. 247 Agnese Ahijeiko  1987
28 Māra  Mežgale (Bahmane) 1978. 248 Andris Pšečenko ( Zaķis ) 1987
29 Oskars Pirtnieks 1976- 249 Harijs Trucis 1987.-1988.
30 Āris Šalkonis 1978 250 Uģis Poriņš 1987.-1994.
31 AnitaPirtniece (Garokalna) 1978 251 Alita Kušķe 1987
32 Viktors Stepanovs  1979 252 Vera Šneidere 1988.
33 Andris Štāls 1978 253 Ilze Apsiņa  1988
34 Ilona Garokalna( Ābola) 1978.- ... 254 Marika Erkena  1988
35 Inārs Cinis 1979.- ... 255 Jānis Ābeļnieks  1986
36 Guntis Lagzdiņš 1978.-1980. 256 Modris Upenieks  1986
37 Mārtiņš Erts  1978 257 Andris Bergs  1986
38 Juris Pavlovs 1978 258 Jānis Sējējs  1986
39 Juris Puza 1978 259 Gints Gaidlazda 1986
40 Alvis Skujiņš 1979 260 Dace Mame  1988
41 Aija Dāboliņa 1979 261 Svetlana Kuzņeca 1988
42 Ņina Liepājniece (Kiričenko) 1976 262 Iveta Raģe 1988
43 Aivars Liepājnieks 1978-1980 263 Māra Launiece  1988
44 Ļubova Pirtniece 1978 ? 264 Aleksandra Meļņika 1988
45 Inese Talle (Ješkevica) 1978.-1980. 265 Taņa Šefanovska 1988
46 Arina Līcīte ( Jurevska ) 1976. 266 Larisa Luščika  1988
47 Normunds Tarkšs 1977-1980 267 Nataša Viružeņica 1988
48 Vilnis Šneiders  ap 1980. 268 Uldis Kleinbergs 1988
49 Valters Raimonds 1978 269 Jānis Zandbergs 1988
50 Sandra Vera 1978 270 Edgars Lukss 1988
51 Mārīte Miķelsone  1978 271 Sandris Zemeskalns 1988
52 Andris Dieziņš 1978 272 Mairis Immers  1988
53 Aigards Meirupskis 1983 273 Gints Gansons 1988
54 Ildze Liepiņa(Reine) 1978 274 Raitis Hercenbergs 1988
55 Sairita Leite (Štorha) 1978 275 Edgars Poriņš 1988
56 Uldis Goldmanis 1979 276 Kristīne Jēkabsone 1988
57 Atis Indāns 1979 277 Jānis Mūrnieks  1988
58 Pārsla Šulce 1979 278 Normunds Skujāns  1988
59 Sandra Laizāne 1979 279 Artis Roķis  1988
60 Zita Serdante (Zernevica) 1979 280 Guntis Liekniņš  1988
61 Sarmīte Albiņa  1979-1980 281 Artis Šķēle  1988
62 Ilze Dreimane  1979-1980 282 Artūrs Šneiders 1988
63 Māris Sproģis 1979-1980 283 Kaspars Mileiko  1988
64 Lolita Rozentāle (Bendrāte) 1980 284 Guntars Lankovskis 1988
65 Agita Markova (Jēkabsone) 1980 285 Egīls Lācis 1988
66 Normunds Piro  1980 286 Andis Saulgriezis 1988
67 Alfreds Grundmanis  1980 287 Elita Ercuma  1988
68 Agris Eida 1980 288 Marina Stepe  1988
69 Modris Ješkevics 1980 289 Inita  Arāja  1988
70 Kaspars Ķesters (Zīverts) 1980 290 Mārtiņš Linde 1988.
71 Jānis Eida 1980 291 Irvalds Teimanis 1989.-....
72 Gundars Lasmanis 1980 292 Ilze Jēkabsone 80-tie / 90-tie
73 Sandra Bādere 1980 293 Raivika Jēkabsone  1989-1990
74 Uldis Jansons  1980 294 Mārtiņš Petrovics  1989
75 Māris Zembergs 1980 295 Uldis Jonelis 1989
76 Inese Lukjanova (Lipska) 1980 296 Artis Rūsiņš 1989
77 Andris Pigevics 1980 297 Jānis Kūlis 1989
78 Ilze štromane( Zahare) 1980 298 Juris Krūmiņš  1989
79 Ziedonis Ronis 1980 299 Ainārs Goldmanis  1989
80 Juris Andersons 1981 300 Māris Bērtiņš 1991
81 Juris Kandis 1981 301 Mārtiņš Freimanis  1990
82 Juris Giels  1981 302 Ingrīda Tinte  1990
83 Juris Krūmkalns  1981 303 Normunds Dvarionas  1990
84 Māris Zemturis 1981 304 Āris Kuzmickis 1990
85 Romāns Zemturis  1981 305 Guntis Citlavs  1991
86 Lauris Krauss 1981 306 Alberts Dinters(Japeņins ) 1991
87 Valdis Ķezberis 1981 307 Spodris Dobelis  1991
88 Daiga Pirtniece (Gobzeme) 1994 308 Sandis Prūsis 1991
89 Varlijs Štromanis 1981. 309 Andris Stepanovs  1991
90 Aija Stengrēvica( Multiņa) 1979.-1981. 310 Marģers Pinkulis  1991
91 Iveta Upmale ( Plekša ) 1977.-1982. 1986. 311 Renārs Kupičs  1991
92 Ilmārs Blūms 1982.-1983. 312 Elvis Jēkabsons  1991
93 Nelda Rasmane(Ansberga) 1979.-1984. 313 Mārtiņš Upmalis  1991
94 Santa Dēliņa ( Širmahere )  1982-1988 314 Ringolds Nudiens  1991
95 Inga Kaltniece (Balabka) 1980.- 315 Arvis Porgailis  1991
96 Igors Stepanovs 1980.-1983.; 1986.-87. 316 Artis Kerijs 1991
97 Nansija Linde 1981.-1994. 317 Kristīne Gansone  1991
98 Aiga Smiltniece 1980.-1986. 318 Esmeralda Ekharte 1991
99 Sarmīte Korpfa (Ābelniece) 1981 319 Gunita Rīna (Griškevica) 1991
100 Artis Ruiķis  1982 320 Sandra Lankovska 1991
101 Dairis Kalns 1982 321 Ilze Meļķe 1991
102 Andris Masaļskis 1982 322 Kristīne Cērmane  1991
103 Arvis Rožkalns 1982 323 Liene Iesalniece  1991
104 Monvids Mazais 1982 324 Inga Muižniece 1991
105 Alla Rozentāle (Šteliha) 1982 325 Ingūna Dvarone 1991
106 Aivita Eversone ( Jansone) 1982 326 Līga Pīgore 1991
107 Solvita Silvestrova 1982 327 Līva Pētersone  1991
108 Dace Mazā  1982 328 Ilona Belševica 1991
109 Mārīte Grasmane 1982 329 Ieva Doniņa 1991
110 Sanita Kronberga 1982.- 330 Inga Briķe  1991
111 Aigars Melderis 1981. 331 Inga Buka 1991
112 Iveta Būdeniece(Audjukeviča) 1982.-1983/4. 332 Alīna(Aļona)  Kostjukēviča 1991
113 Agrita Dzelde ( Dupate ) 1982.-1988. 333 Ieva Ostrovska 1991
114 Arnis Langmanis 1982.-1986. 334 Antra Cildermane  1991
115 Inita Klints - Kļava 1982.-1984. 335 Dace Vizbule  1991
116 Dainis Otto 1981 - 336 Sandra Gūtfrice  1991
117 Daiga Meirāne (Plekša ) 1981 337 Aiga Nelsone  1991
118 Aldis Garokalns  1983 338 Vika Šulca (Šneidere) 1991
119 Normunds Ķiģelis  1983 339 Ingūna Treija 1991
120 Artis Gustovskis 1983-1983 340 Baiba Druva 1991
121 Vineta Birzniece  1982 341 Mairita Erta 1991
122 Aija Palma  1982 342 Baiba Ābeļniece  1991
123 Ina Jonele 1982 343 Guntis Kļaviņš 1991
124 Ilze Vīgrieze  1983 344 Leonīds Taņīcins 1991
125 Daiga Fibiga 1983 345 Artis Šimpermanis  1991
126 Egīls Brauns  1983 346 Ingars Līcītis  1991
127 Ainars Freibergs 1983 347 Juris Kramēns 1990.-1995.
128 Gundars Rozentāls 1983 348 Armands Melvags 1991-1995
129 Daina Mazā  1983 349 Mareks Bunclers 1992.-1993.
130 Aldis Juška  1983 350 Māris Kodols 1991.
131 Dzintars Bobrovskis 1983 351 Normunds Mediņš  1992
132 Oskars Hartmanis 1983 352 Kaspars Vēzis  1992
133 Māris Morozovs 1983 353 Gatis Antonsons 1992
134 Georgijs Kurašovs  1983 354 Jānis Bieža  1992
135 Raitis Vilnis 1983-1986. 355 Pēteris Īvāns  1992
136 Evijs Taube 1983.-1985. 356 Dainis Ralle  1992
137 Vineta Blāķe (Pirtniece ) 1983.-1984. 357 Gunvaldis Vanags 90-tie
138 Egils Brālītis 1983.-1984. 358 Nora Vanaga 90-tie
139 Guntars Skrējāns  1984 359 Aldis Gobzems  1993
140 Roberts Kolmakovs  1984 360 Oskars Deičmanis  1993
141 Einārs Vanags  1984 361 Agris Brants  1993
142 Andrejs Medinieks 1984 362 Juris Vilsons  1993
143 Artis Dreijers 1984 363 Ivo Māls  1993
144 Uģis Šmīdenbergs 1984 364 Uldis Grīniņš  1993
145 Artūrs Bogdanovs 1984 365 Artūrs Gercs 1993
146 Ringolds Miezītis 1984 366 Ervīns Vasiļčiks  1993
147 Aleksandrs Ļeonovs 1984 367 Jānis Langmanis  1993
148 Vigo Rogozovs  1984 368 Rolands Gulbis  1993
149 Dairis Meijers 1984 369 Vladimirs Vinks  1993
150 Zintis Terps  1984 370 Solveiga Liepiņa 1993
151 Agris Alkšņuzars 1984 371 Irēna Heidemane  1993
152 Liene Āķīte(Sanoka) 1984 372 Mareks Duburs 1993
153 Jānis Dadzis 1984 373 Gunārs Freimanis  1993
154 Gatis Prusaks  1984 374 Dainis Zariņš  1993
155 Andris Ozols 1984 375 Oskars Laimanis 1993
156 Rolands Batnus 1984. 376 Ģirts Pērkons  1993
157 Kaspars Oļehnovičs 1984.-1987. 377 Ainārs Valkovskis 1993
158 Ginta Mežinska 1983.-1989. 378 Armands Pērkons  1993
159 Ina Kronberga 1983.-1989. 379 Ilze Heidemane  1993
160 Uģis Kārkliņš 1984.-1990. 380 Baiba Zemke  1993
161 Andis Pauliņš 1984.-1989. 381 Jānis Ločmelis 1993
162 Arvis Taube 1984/5.-1988 382 Guntis Valdmanis 1993
163 Aiva Dreijere   383 Sandis Kronbergs 1993
164 Dace Freimane 1986-1987 384 Māris Dadzis 1993.
165 Sanita Klestrova 1985 385 Maija Arāja  1994
166 Gunārs Tīsons 1985 386 Artūrs Berkins 1994
167 Uldis Uplejs  1985 387 Gundars Bārdiņš  1994
168 Uldis Ziņģis  1985 388 Inta Ķīvīte  1994
169 Jolanta Ercuma 1985 389 Egons Jākobsons  1994
170 Ramona Smirnova 1985 390 Gundars Tīrums  1994
171 Anita Palace 1985 391 Jānis Auziņš  1994
172 Alberts Zāģers  1985 392 Igors Junga 1994
173 Aleksandrs Junga 1985 393 Uldis Kārkliņš  1994
174 Normunds Egle 1985 394 Kristīne Vēvere  1994
175 Dailonis Jakubovskis 1985 395 Baiba Bendrāte  1994
176 Armīns Beinarovičs 1985 396 Ausma Migliniece  1994
177 Aiva Birbele  1985 397 Antra Robaka  1994
178 Māris Taurīte  1985 398 Andris Plancis  1994
179 Reinis Bērziņš  1985 399 Juris Brēdiķis 1994
180 Pēteris Rinmanis 1985 400 Ilze Šmite 1994.-1996.
181 Jānis Šits 1985 401 Ilo Giels  1995
182 Guntis Roķis 1985 402 Ainārs Jurjurs  1995
183 Dainis Freibergs  1985 403 Natālija Sproģe  1995
184 Raivis Šteins  1985 404 Ilze Supe  1995
185 Edgars Embergs 1985 405 Krists Kuncītis  1995
186 Sigita Millere 1983 406 Ilze Liepiņa 1995
187 Džeina Linde  1986 407 Andris Madelāns  1995
188 Anita Žeigurova 1987 408 Artis Freibergs  1995
189 Dainis Pilskungs 1985 409 Mārtiņš Puškundzis  1995
190 Jānis Kronbergs 1985.-1986. 410 Agris Lagzdiņš  1995
191 Alvis Erbs 1985.-1986. 411 Valdis Būdenieks  1995
192 Kristīne Paura(Goldmane) 1985.-1988. 412 Rūta Vecpile  1995
193 Andris Rungevics 1985. 413 Madars Kulbergs  1995-2000.
194 Gints Astičs 1985 414 Dagnis Strautmanis 1995
195 Guntis Pucens  1986 415 Normunds Sustrups  1995
196 Māris Zaļaiskalns  1986 416 Andris Berlaņuks  1995
197 Gaitis Pigožnis 1986 417 Elmārs Lukaševics 1995
198 Kaspars Ķinēns  1986 418 Andris Reimanis 1995
199 Ēriks Balodis 1986 419 Viesturs Cimermanis  1995
200 Jana Koha  1986 420 Intars Grābants  1995
201 Jeļena Gibaduļina 1986 421 Raivis Cinis 1995.-1997.
202 Māris Enģelis  1986 422 Normunds Beiers 1995
203 Kaspars Podiņš  1986 423 Aleksandrs Neiborts 1996-1998
204 Dace Uzija  1986 424 Jānis Mihailovs 1996-2000
205 Iveta Tilgale  1986 425 Agnese Petroviča 1996.
206 Santa Bulava  1986 426 Aleksandrs Pantjušenkovs 1997-2000
207 Sigita Kreicmane  1986 427 Dagnis Sudrabs  
208 Inta Dadzīte  1986 428 Ivars Gluškovs 1999.-2000.
209 Ilze Dadzīte 1986 429 Jurijs Šagunovs  
210 Valdis Hercs 1986 430 Vita Purviņa(Vadone)   
211 Ivars Pone  1986 431 Jana Āboliņa   
212 Guntars Klestrovs 1986 432 Aija Cine  
213 Ilze Turka  1986 433 Māris Balevics 1990-
214 Orgo Grīnbergs 1986 434 Armands Freimanis  
215 Kaspars Leitāns  1986 435 Aleksandrs Demčenko  
216 Aija Strazdiņa  1986      
217 Maija Viļumsone  1986      
218 Larisa Pumpure 1986      
219 Evita Lapiņa 1986      
220 Juris Žeļezņaks 1986