Biedriem


vai


Gada galvenie pasākumi

ZIEMA 2020

Biedrības “Ventas dzirkstis” biedru kopsapulce/kopballe
22.februārī Kuldīgā, Liepājas ielā 14, plkst.19:00

PAVASARIS 2020

Biedru izbraukums un DJ dalība “Disco Nakts” pasākumā
7.martā Grobiņā

VASARA 2020

Tradicionālā foto sesija Ventas rumbā 18.jūlijā kopā ar Kuldīgas foto klubu “Divas upes”

Ģimeniska ciemošanās pie Dundagas diskovectētiņa Gunāriņa

8. augusts (Gunāra Laicāna vadībā ekskursijas u.c. pasākumi Kurzemes Ziemeļaustrumu krastā un Dundagā)

RUDENS 2020

“Ventas dzirkstis” 45 gadu jubileja 31. oktobrī interaktīvi –
katrs savās vai pat kopīgās mājsaimniecībās, bet Kuldīgā koordinējošā interaktīvā studija!